A pozitív önértékelés kialakítása
A pozitív önértékelésű ember bátran néz a jövőbe, nem fél a kihívásoktól, kudarcai ellenére is pozitívan értékeli saját
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2013. NOVEMBER 7. EMLÉKEZTETŐ A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA - HATÁRIDŐ: 2013. NOVEMBER 15.

Bucsa Község Önkormányzata kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat A és B típusú 2014. évi fordulóját

Felhívja a Pályázók figyelmét, hogy a pályázati eljárás során:
-    A pályázóknak az EPER-Bursa (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben) rendszerben kell a regisztrálniuk és pályázataikat rögzíteni.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. november 15. 
A pályázatok elbírálásának határideje: 2013. december 14.
A települési önkormányzat az eredményeket 2013. december 20. napján teszi közzé.

Idézet az önkormányzat rendeletéből:

A pályázat bírálati szempontjai
7. §
(1)    A Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság azokat a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló, felsőoktatási intézményben tanulmányokat megkezdeni kívánó, illetve folytató hallgatókat 5.000 Ft/hó ösztöndíjban részesíti, akiknek havi jövedelme vagy családjuk egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (28.500 Ft).

(2)    A Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság azokat a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló, felsőoktatási intézményben tanulmányokat megkezdeni kívánó, illetve folytató hallgatókat 3.000 Ft/hó ösztöndíjban részesíti, akiknek havi jövedelme vagy családjuk egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (42.750 Ft).
(3)    
A Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság azokat a felsőoktatási intézményben tanulmányokat megkezdeni kívánó, illetve folytató hallgatókat 5.000 Ft/hó ösztöndíjban részesíti, akik a pályázat benyújtásának időpontjában félárvának, vagy árvának minősülnek.