Öt bevált módszer - az ízületi fájdalmak enyhítésére!
Fájdalmas minden mozdulat, nem jó se állni, se ülni, se feküdni? Íme, öt bevált módszer az ízületi fájdalmak enyhítésére! Még mielőtt
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2013. NOVEMBER 7. EMLÉKEZTETŐ A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA - HATÁRIDŐ: 2013. NOVEMBER 15.

Bucsa Község Önkormányzata kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat A és B típusú 2014. évi fordulóját

Felhívja a Pályázók figyelmét, hogy a pályázati eljárás során:
-    A pályázóknak az EPER-Bursa (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben) rendszerben kell a regisztrálniuk és pályázataikat rögzíteni.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. november 15. 
A pályázatok elbírálásának határideje: 2013. december 14.
A települési önkormányzat az eredményeket 2013. december 20. napján teszi közzé.

Idézet az önkormányzat rendeletéből:

A pályázat bírálati szempontjai
7. §
(1)    A Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság azokat a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló, felsőoktatási intézményben tanulmányokat megkezdeni kívánó, illetve folytató hallgatókat 5.000 Ft/hó ösztöndíjban részesíti, akiknek havi jövedelme vagy családjuk egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (28.500 Ft).

(2)    A Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság azokat a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló, felsőoktatási intézményben tanulmányokat megkezdeni kívánó, illetve folytató hallgatókat 3.000 Ft/hó ösztöndíjban részesíti, akiknek havi jövedelme vagy családjuk egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (42.750 Ft).
(3)    
A Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság azokat a felsőoktatási intézményben tanulmányokat megkezdeni kívánó, illetve folytató hallgatókat 5.000 Ft/hó ösztöndíjban részesíti, akik a pályázat benyújtásának időpontjában félárvának, vagy árvának minősülnek.