Ön felismeri a tüdőgyulladás tüneteit?
A tüdőgyulladás – leggyakrabban pneumococcus és atípusos baktériumok által okozott- fertőzés következtében alakul ki. A betegség vírusos eredetű is lehet, leggyakrabban
SEGÍTS ÖNKÉNT!

 

SEGÍTS ÖNKÉNT!

 

Önkéntes segítők képzése Bucsa, Füzesgyarmat, Kertészsziget, Ecsegfalva és Körösladány településeken

Értékek, normák szerepe

A norma szociálpszichológiai fogalma magában foglal minden fajta viselkedésszabályt: a törvény írott és íratlan szabályait, az erkölcs, az illem vagy szokás előírásain át a közvetlen személyes környezet kívánalmaival bezárólag.

Az értékek olyan kulturális alapelvek, amelyek megmutatják, hogy az adott társadalomban mit tartanak fontosnak illetve jónak. Társadalmi csoportonként és koronként eltérő lehet, amely az egyén életmódját meghatározza.

A családnak különleges szerepe van a társadalmi értékek újrateremtésében, hiszen generációkon keresztül örökíti át normáit, viselkedési szabályait.

Család, mint elsődleges szocializációs színtér

A hagyományos családmodell szerint a legkisebb társadalmi egység anyából, apából és legalább egy gyermekből áll. „Az apa a kenyérkereső és az anya otthon főz, takarít és felelős a gyermeknevelésért.” – szól a jól ismert sztereotípia. A család szó együtt élő felnőttek (apa, anya) és gyermek(ek) képét idézi fel: az egygyermekes kiscsaládét, a több gyereket nevelő nagycsaládét és a szülőpár egyik tagját nélkülöző egyszülős családét. Napjainkban egyre több a mozaikcsalád, amelybe a szülők vérrokoni viszonyban nem lévő gyermekeket hoznak előző kapcsolataikból új partnerviszonyaikba.

A család, mint szervezet, összetett kapcsolatokra épül: feladatokat, szerepeket és elvárásokat foglal magába. Ez ugyan napjainkra változott, de – különösen a gyermek fejlődése érdekében – továbbra is fontos a család által nyújtott támasz. A családi fészek biztonsága a gyermeknek és a serdülőnek egyaránt pótolhatatlan, de a szülők számára is nélkülözhetetlen a kiegyensúlyozott családi légkör.

A megfelelő anyagi, kulturális, morális, érzelmi feltételek hiányában a gyermek maga keres követendő ideálokat és cselekedeteit gyakran másoktól ellesett eszmék, spontán életérzések irányítják.

Deviáns magatartás

Napjainkban demokratikus társadalomban élünk, melynek rengeteg előnye, de ugyanakkor hátránya is van. A fogyasztói társadalomban a deviáns magatartás formák még sokkal erősebben vannak jelen. A fiatalokat könnyű irányítani, de ugyanakkor befolyásolják őket az internetes oldalak is. A csoporthoz tartozás nagyon fontos számukra. Esetükben a legveszélyesebb, ha nincsenek igazán céljaik, unatkoznak és üresnek érzik az életüket. 

Fontos célul tűzte ki a program, hogy a fiatalok szervezett keretek között, felügyelet mellett foglalják el magukat. Ezért hozzuk létre az Ifjúsági Csoportot, ahol az önkéntes segítők feladata egy olyan bizalmas, szeretetteljes, nyugodt légkör megteremtése, ahol a fiatalok bátran feltehetik mindennapi problémájukkal kapcsolatos kérdéseiket.

„Mi leszel, ha nagy leszel?”

Ezt a kérdést számtalanszor halljuk szülőktől, tanároktól, ismerősöktől. A pályaválasztás az egyéni életút nagyon fontos szakasza, amely sok ellentmondással és feszültséggel telített időszak.

A társadalmi tényezők is meghatározzák pályaválasztásunkat. Ezen tényezők között szerepel a személyiség, a családi háttér szerepe, az iskola, a közösség, a munkaerő-piaci szükséglet és a társadalmi struktúra. Választásunk nem mindig jelent visszavonhatatlan döntést, de az elkövetkező éveket meghatározza.

Egy pályaválasztás előtt álló fiatal munkáról szerzett tapasztalatai még hiányosak. A fiatal munkavállalók csaknem fele tart attól, hogy a közeljövőben elveszíti az állását. Ugyanakkor a pályájuk elején lévők többsége nem szánta el magát munkaerő-piaci pozíciójának megerősítésére. A pályakezdőkre a mobilitás sem jellemző, kevesen gondolkodnak azon, hogy munkahelyet változtassanak.

Család és/vagy karrier

A szülő szerepe elsődleges, hiszen tud segíteni a választásban, irányítani gyermekét a számára legmegfelelőbb lehetőség felé, figyelembe véve egyrészt alkalmasságát és indíttatását a kiszemelt pályára, másrészt pedig a munkaerő-piaci szükségletet. Ehhez szükség van a felsőbb iskolába kerülési, majd elhelyezkedési lehetőségek hosszabb távlatú ismeretére. Ráadásul elgondolásukat el kell fogadtatniuk gyermekükkel is, hiszen véleményük nem mindig megegyező.

Nagyon fontos a pályaválasztás során, hogy a fiatal tisztázni tudja saját szándékait, hogy mik a céljai, az igényei, az érdeklődése. Mindezekhez pedig megvannak-e erőforrásai, megfelelő motivációja. Egyáltalán alkalmas-e az adott pályára?

A második találkozó időpontja: 2013. november 6., 15 óra

A második találkozó helyszíne: Bucsai Közösségi Ház, 5527 Bucsa, Kossuth u. 37.

A 2. találkozó témája:

1. Értékek, normák szerepe a társadalomban

2. Család, mint elsődleges szocializációs színtér

3. Szülői magatartások

4. Másodlagos szocializációs színterek

5. Mentálhigiéné jelentése

6. Szabadidő, barátok és veszélyei

     - Csavargás

     - Deviáns magatartás formái

7. Mi lesz a gyerekből?

     - Pályaválasztás

Jelentkezz, ha szeretnél segíteni másokon, ha szabadidődet hasznosan, tartalmasan kívánod eltölteni, ha jó szervező vagy, ha egy csapat tagja akarsz lenni!

Információ, elérhetőség:

Bucsai Közösségi Ház, 5527 Bucsa, Kossuth u. 37.

Tel.: +36-70/626-7698

e-mail: info@bucsamodell.hu

Honlap: www.bucsamodell.hu